Факултативно

Главни нерви на човечкото телоНерви на човечкото тело

Главни нерви на човечкото тело

- кранијални нерви

- цервикални нерви

- Радијален нерв

- Среден нерв

- кубитален нерв

- Торакални нерви

- Лумбални нерви

- Светото нерви

- Шијатски нерв

- Тибијален нерв

- Позитивен тибијален нерв

- Надворешен плантарниот нерв

- Среден плантарна нерв

- Феморален нерв

Видео: Éiriú Eolas - The revolutionary breathing and meditation program (Август 2020).