Факултативно

Основна структура на клеткиКлеточно јадро: важни функции во ќелијата

Вовед - Што е јадрото на клетката

Јадрото е едно од најважните органели во животинска клетка. Составена е од сложена структура која извршува исклучително важни функции во ќелијата. Голем дел од клеточната активност е контролирана од гените, кои се наоѓаат во клеточното јадро.

Структура на клеточно јадро

Нуклеарно пакување (библиотека)

Библиотеката е мембрана што ја опкружува нуклеарната содржина на ќелијата. Затоа, таа е таа што го одделува цитоплазмата од јадрото.

Нуклеоли

Нуклеолите се сунѓерести, сферични форма на тела присутни во клеточното јадро. Тие се состојат од протеини (РНК и ДНК). Во нуклеолите се формираат рибозоми, кои делуваат во процес на синтеза на протеини.

Хроматини

Хроматин е генетски материјал присутен во јадрото. Хроматините се состојат од молекули на ДНК во соработка со одредени протеини.

Кариолимф

Исто така наречен нуклеарен сок или кариоплазма, тој е составен од вода и протеини. Кариолимф е безбојна маса и го исполнува внатрешниот простор на клеточното јадро.

Curубопитства:

- Клетките на скелетните мускули имаат неколку јадра.

Генетските информации содржани во јадрото на клетката се познати како геном.

Видео: Будова клітини Nucleus Medical Media (Август 2020).