Општо

Книги за змии и змииБиблиографска ознака за проучување на змии

Книги за змии и змии (библиографија)

Змии - Како да водите

Автор: Нобел Издавач

Издавач: Нобел

Змии

Автор: Циранда Културно

Издавач: Циранда Културно (Деца и млади)

Змии и гуштери

Автор: Баракле, Сузан

Издавач: Европа

Змија змија Атлантик

Автор: Етеровиќ, Андре и други

Издавач: Holos

Пантанал змии

Автор: Етеровиќ, Андре и други

Издавач: Holos

Методи на токсинологија - Токсини од змија

Автор: Селистре де Араџо, Хелоиса С.

Издавач: Едуфскар

Бразилски отровни змии

Автор: Борхес

Издавач: Атена

Инсекти, пајаци и змии

Автор: Престон-Мафам, Кен

Издавач: изданија 70

Познавање змии

Автор: Фредерик, Роберт

Издавач: Тодолитрос

Змиите - неверојатен свет

Автор: Парсонс, Александра

Издавач: Глоб

Видео: Седмичен влог: КНИГИ, ЗМИИ И КОНКУРС (Август 2020).