Општо

Книги за бактериологијаБиблиографска ознака за проучување на Бактериологија

Индикација за книги за бактериологија (библиографија):

Прирачник за бактериологија

Автор: Кеироз, Александар Ц.

Издавач: Уредничкиот „Гиз“

Бактериологија и микологија

Автор: Ноуфелд, Пауло Мурило

Издавач: Ревинтер

Општа бактериологија

Автор: Бастос, Марија до Кармо Ф.

Издавач: Гунабара

Бактериологија - илустриран текст

Автор: Силва, Карлос Хенрике П.

Издавач: Настани

Клиничка бактериологија

Автор: Штрајкувачи

Издавач: Масон

Основи на бактериологија и ветеринарна микологија

Автор: Картер, eин Р.

Издавач: Рока

Бактериологија, микологија и клиничка паразитологија

Автор: Спајсер

Издавач: Гуанабара

Индикација за книги за бактериологија (библиографија):

Клиничка бактериологија

Автор: Мартинс, Андреза Франциско

Издавач: Сулина

Лабораториски процедури во клиничка бактериологија

Автор: СЗО - Светска здравствена организација

Издавач: Сантос Издавач