Друго

ЧерепЧереп: заштита и фиксација

Што е черепот

Термин се користи за дефинирање на цврста (тврда), 'рскавична или коскена структура лоцирана предниот дел на' рбетот кај сите 'рбетни животни.

Функција на черепот

Черепот има функција на складирање и заштита на мозокот, како и обезбедување на фиксација на мускулите на лицето и устата.

Состав

Кај некои долни 'рбетници, черепот се формира со' рскавица во текот на целиот живот на организмот. Кај повеќе еволуирани 'рбетници, како што се луѓето, черепот е' рскавичен за време на фазата на ембрионот и се калцифицира рано во животот по раѓањето. се додека не е ригиден.

Коски на черепот

Човечкиот череп е составен од осум коски:

- Паритал (две)

- временски (две)

- фронт

- ексципитал

- сфеноиден

- Етмоид

Видео: Череп #1: Лобная и клиновидная кости (Август 2020).