Факултативно

МетаболизамМетаболизам: Хемиски и физички процеси во организмот

Што е метаболизам?

Метаболизмот е збир на хемиски и физички процеси што се одвиваат во рамките на живиот организам.

Видови

Метаболизмот е поделен на катаболизам (распаѓање на супстанција за енергија) и анаболизам (способност на телото да преобразува една супстанција во друга за развој и поправка).

Од едноклеточни организми (формирани од една клетка) до повеќеклеточни организми (формирани од неколку клетки) се јавуваат метаболички функции.

Метаболички функции во организмот

Добар пример за метаболичка функција е процесот на клеточно дишење што се јавува кај аеробните организми, каде митохондријата ја разложува гликозата со внесување кислород во јаглеродот, а со тоа се отстранува неговата енергија.

Видео: SPORIJI METABOLIZAM POSLE 30 GODINE (Август 2020).