Информации

ЕлектрофорезаЕлектрофореза: ДНК одвојување

Што е

Електрофорезата е метод на раздвојување на фрагменти од ДНК, чија цел е подвижност на овие фрагменти долж гел што прима апликација на електрична струја.

Како се случува

Негативно наелектризираната ДНК се движи низ гелот до позитивно наполнетиот пол. Фрагментите се одделени по големина, со оние што се полесни и помали трчаат пред себе и најголемите и најтешките зад себе.

Видови на гелови за електрофореза

Гелите можат да бидат од два вида: Арргароза (природен полисахарид) или Полиакриламид (синтетичка матрица).

Разликата помеѓу овие два вида гелови е во обоеноста при прегледување на производот на PCR.

Дали знаевте

„Главниот начин да се идентификуваат нуклеинските киселини е со методот на електрофореза“.

Видео: 06 Електрофореза на ДНК (Август 2020).