Детално

Протозоански филосиGiardia Lamblia: протозоан пример за Plasmodroma Phylum

Дефиниција (какви се тие)

Протозои се едноклеточни микроорганизми (живи суштества) формирани од само една клетка и еукариотска. Протозоите се дел од протетското кралство.

Протозоански филоси:

- Алеибозоа на азил

- Фило Черкоза

- Фило Коанозоа

- Фило Килиофора

- Фило Евгленозоа

- Фило Лукозоа

- Метамонатски азил

- Микроспоридија Флеш

- Милетозоа Флеш

- Фило Перколозоа

- Плазмодрома Флеш

- Саркомистигофора Флеш

- Фило Сулкозоа

Примери на протозои и фила кои припаѓаат:

- Амеабас, познат и како амеабас, се дел од Амебозоа Флеш.

- А џардија ламблија, што предизвикува џардијаза, е прототист кој му припаѓа на азилот Плазмодром.

- О Balantidium coli е цилијарен протозон, кој предизвикува интестинална инфекција позната како балантидиоза, припаѓа на Цилиофора Флеш.

- А Евгелена сп е флагелиран протозоан што му припаѓа на Евгленкоза Флеш.